Контакты

ООО "Компания по водообеспечению "БУРВОД"

Киев 03170, ул.Победы, 9, burvodua@gmail.com

Бурение промышленных скважин по Украине:

          +38 (050) 353-62-03

Проектирование скважин и водозаборов

          +38 (050) 357-3742ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ РАБОТ

Главная Законодательная база Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечать

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин

Наказ Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства екології та природних ресурсів України

від 13 лютого 2001 року N 31/51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 березня 2001 р. за N 185/5376

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698

«Про затвердження переліку органів ліцензування»

НАКАЗУЄМО:


1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин, що додаються.

2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Єфремов О. В.), Департаменту геології та використання надр Мінекоресурсів України (Гурський Д. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту геології та використання надр (Гурський Д. С.) забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної палати України та Державного комітету України по геології і використанню надр від 08.04.99 N 33/58 «Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин та контроль за їх дотриманням», зареєстрований Мін'юстом України 24.04.99 за N 258/3551.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Міністра екології та природних ресурсів України Лизуна С. О


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і

Міністерства екології та природних ресурсів України

від 13 лютого 2001 р. N 31/51

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

1 березня 2001 р. за N 185/5376

ЛІЦЕНЗІЙНІ

умови провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Кодексу України про надра та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», визначають умови провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони.

1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, що провадять діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин.

1.3. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні та організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин (додаток 1), що виконуються за єдиними для Державного фонду надр України принципами підрахунку, геолого-економічної оцінки і обліку запасів корисних копалин відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 432.

1.4. Якщо суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин не в повному обсязі, а частково або з окремих спеціальних робіт, то ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

1.5. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин повинна здійснюватись відповідно до вимог інструкцій із застосування класифікації запасів до родовищ корисних копалин (додаток 2), які визначають порядок геологічного вивчення окремого виду корисних копалин.

1.6. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин повинна здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Кодексу України про надра та чинного законодавства щодо користування надрами

2. Вимоги до провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин


2.1. Суб'єкт господарювання, що проводить діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин, повинен мати:

фахівців, які мають відповідну геологічну або гірничотехнічну освіту та професійну підготовку з проведення робіт, що засвідчується документами державного зразка. При цьому технічне керівництво геологорозвідувальними роботами можуть здійснювати особи, які мають закінчену гірничотехнічну освіту з відповідної спеціальності;

обладнання, машини та механізми, що виготовлені у відповідності до стандартів або технічних умов, згідно з галуззю застосування, зазначеною в інструкції з експлуатації;

технологічні засоби, експлуатація яких відповідає вимогам нормативно-технічної документації заводу-виготовлювача, ремонтній документації, вимогам з охорони праці та довкілля;

будівлі, приміщення, виробничі майданчики, які обладнані з урахуванням шкідливості виробництва та відповідають вимогам санітарних норм відповідно до Санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 N 379/1404;

лабораторії, атестовані згідно з Порядком акредитації вимірювальних лабораторій, затвердженим наказом Держстандарту України від 05.11.98 N 886 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.98 за N 806/3246.

2.2. Господарську діяльність необхідно здійснювати:

з веденням геологічної, геофізичної, маркшейдерської і виконавчо-технічної документації, збереженням її, а також зразків гірських порід і руд, дублікатів проб;

з повнотою вивчення геологічної будови надр, гірничотехнічних, гідрогеологічних та виконання інших умов, необхідних для експлуатації розвіданих родовищ;

з достовірністю визначення кількості та якості запасів усіх корисних копалин і наявних у них компонентів відповідно до Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин, затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі — ДКЗ) від 04.09.95 N 35 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 01.11.95 за N 394/930;

з веденням робіт методами і способами, які виключають невиправдані втрати корисних копалин, зниження їх якості, надмірне руйнування ґрунтового покриву та забруднення довкілля та забезпечують ефективну рекультивацію території.

3. Особливі вимоги до провадження господарської діяльності


3.1. Результати проведених робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин та рекомендації з їх використання викладаються у геологічних звітах із розвідки родовищ і протоколах ДКЗ про затвердження запасів мінеральної сировини.

3.2. Господарська діяльність з пошуку (розвідки) корисних копалин у разі проведення дослідно-промислової розробки родовищ повинна передбачати повноту вилучення та комплексне раціональне видобування корисних копалин.

3.3. Суб'єкт господарювання у разі потреби геологічну інформацію, необхідну для здійснення робіт з пошуку (розвідки) корисних копалин, повинен отримувати на умовах згідно з Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423.


Начальник Управління

ліцензування видів                                               О. В. Єфремов

господарської діяльності

 

Начальник Управління

надрокористування                                               О. В. Дем'янчук


Додаток 1

до пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин


Види

господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин

1. Геофізичні роботи

1.1. Наземні

1.1.1. Сейсморозвідка

1.1.2. Магніторозвідка

1.1.3. Радіометрія і ядерна геофізика

1.1.4. Гравіорозвідка

1.1.5. Електророзвідка

1.2. Свердловинна геофізика

1.3. Шахтна геофізика

1.4. Каротаж нафтогазових свердловин

1.5. Каротаж свердловин на тверді корисні копалини

1.6. Каротаж гідрогеологічних свердловин

1.7. Морські геофізичні дослідження

1.7.1. Сейсморозвідка (набортна та донна)

1.7.2. Гравіорозвідка (набортна та донна)*

1.7.3. Магніторозвідка (набортна та донна)

1.7.4. Електророзвідка

1.7.5. Радіометрія

1.8. Повітряні дослідження

1.8.1. Електророзвідка

1.8.2. Магніторозвідка

1.8.3. Радіометрія та ядерна геофізика

1.8.4. Гравіорозвідка

 

2. Геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт 2.1. Складання проектів та кошторисів

2.2. Геолого-економічна оцінка об'єктів

2.3. Розвідка родовищ

2.4. Дослідно-промислова розвідка

2.5. Експлуатаційна розвідка родовищ

2.6. Підрахунок запасів корисних копалин

2.7. Складання звітів про виконані роботи


3. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин

3.1. Ударно-канатне буріння

3.2. Механічне колонкове буріння

3.3. Шарошкове (безкернове) буріння

3.4. Буріння з гідротранспортом керна

3.5. Тампонування свердловин


4. Буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин

4.1. Складання проектів та кошторисів

4.2. Буріння та ремонт свердловин

4.3. Тампонування свердловин


5. Буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу

5.1. Буріння свердловин на нафту і газ

5.2. Спрямоване буріння та перебурювання свердловин


6. Монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і газу


7. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу


7.1. Випробування свердловин на продуктивність

7.2. Освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні


8. Цементування обсадних колон, капітальний ремонт, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин


9. Лабораторні роботи


10. Гірничі роботи (у тому числі дослідно-промислова розробка)

10.1. Проходження відкритих гірничих виробок (кар'єри, канави, траншеї тощо)

10.2. Проходження підземних гірничих виробок (шурфи, шахти, допоміжні виробки тощо)

 

11. Гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи

11.1. Складання проектів та кошторисів

11.2. Гідрогеологічні роботи і дослідження

11.2.1. Польові дослідно-фільтраційні роботи

11.2.2. Стаціонарні гідрогеологічні спостереження

11.3. Інженерно-геологічні роботи і дослідження

11.4. Геоекологічні роботи і дослідження

11.4.1. Геоекологічне картування

11.4.2. Моніторинг підземних вод

11.4.3. Моніторинг екзогенних геологічних процесів

11.4.4. Моніторинг ендогенних геологічних процесів

11.4.5. Моніторинг геохімічного стану ландшафтів

11.5. Складання звітів про виконані роботи

 

Начальник Управління

ліцензування видів                                               О. В. Єфремов

господарської діяльності


Начальник Управління

надрокористування                                               О. В. Дем'янчук

По-русскиУкраїнськоюEnglish
Что такое "пористость горных пород"?

 

Пористость пород и почв – это отношение объема порового пространства к общему объему материала, включая поры.

Архив скважин

См?ртЪ сп@мерам

Вход